Reglement aanmelden leden SVP Gezondheid

 

leden zijn van harte welkom! 

SVP Gezondheid staat voor kwaliteit en professionaliteit. Het is onze missie om vanuit volle passie een groep deskundige therapeuten uit Asten en omgeving te vormen. Ieder van ons heeft een gedegen opleiding en voert met hart en ziel een eigen praktijk. Aanvullend op de reguliere zorg bieden wij een veelzijdig en laagdrempelig aanbod. In overleg met de cliënt leveren wij maatwerk dat een duurzaam resultaat heeft op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied. Samen kunnen en willen wij meer bereiken en samen (ver)sterken wij elkaar!

Het bestuur handhaaft regels in verband met de toelating van nieuwe leden.

Meld je aan door een email te sturen naar mail@svpgezondheid.nl

Het bestuur verwacht van jou dat je minimaal 1 jaar een eigen praktijk hebt op het gebied van positieve gezondheid in Asten of omgeving. Holistische werkwijze is een pré.

 • Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek in jouw praktijk met minimaal 2 bestuursleden. We kijken graag samen met jou of je bij onze missie en visie past. 
 • Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gevraagd naar diploma’s en ervaring o.b.v. aanvullende geneeskunde.

 • Het bestuur verwacht en vertrouwt erop dat je als lid oprecht en integer bent.

 • Gedurende het lidmaatschap kun je deelnemen aan activiteiten die het bestuur en haar leden organiseren.

 • Bijdrage lidmaatschap bedraagt per jaar € 36,00 (Instromen gedurende het jaar is mogelijk, bijdrage wordt dan evenredig aangepast).

 • Betalen lidmaatschap gebeurt contant.

 • Opzeggen lidmaatschap is per jaar mogelijk, met opzegtermijn van 1 maand.

 

Het lidmaatschap van de netwerkorganisatie SVP Gezondheid eindigt;

 1. Door schriftelijke opzegging van het lid
 2. Door opzegging namens het bestuur, als een lid zijn of haar verplichtingen niet nakomt
 3. Na het overlijden van een lid.

 

Wat zijn de voordelen om lid te zijn van onze netwerkorganisatie?

 • Vermelding op de website www.svpgezondheid.nl
 • Mogelijkheden om tijdens de activiteiten je praktijk/behandelingen te laten zien aan (toekomstige) cliënten/deelnemers.

 • Meer bekendheid geven aan aanvullende geneeskunde.

 • Je krijgt de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen en te versterken, doordat we van elkaar mogen leren en elkaar inspireren.

 

SVP Gezondheid is NIET verantwoordelijk voor het doen en laten van haar leden.

 

Procedure toekomstige leden

 • Lid meldt zich aan via mail@svpgezondheid.nl
 • SVP Gezondheid mailt inschrijfformulier en reglement/missie

 • Kennismakingsgesprek

 • Binnen 1 week na kennismakingsgesprek bericht i.v.m. mogelijke toelating

 • Contante betaling/kwitantie van bijdrage lidmaatschap

 • Door nieuw lid aanleveren van foto, logo, naam website en persoonlijke info naar mail@svpgezondheid.nl voor vermelding op website.

 • (Groeps) foto’s mogen voor alle PR van SVP Gezondheid gebruikt worden. Ook na beëindiging lidmaatschap.