Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig zijn in het huidige moment. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mindfulness staat voor helemaal wakker zijn en zonder (voor)oordeel kunnen waarnemen wat er in het hier en nu plaatsvindt.